Friday, November 25, 2011

GOLONGAN YANG DICINTAI OLEH ALLAH S.W.TSurah Ali Imran, ayat :31. Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang..

Kali ini pula dijelaskan lapan golongan yang disukai oleh Allah yang disebut dalam al-Quran SWT.


1.Al-Muhsinun - golongan yang melakukan kebaikan

"Kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang suka berbuat kebaikan"-Al-Baqarah:195


2.At-tawwabun - golongan yang suka bertaubat

"Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaubat kepada-Nya"-Al-Baqarah 222


3.Al-Mutatahhirun - golongan yang suka menyucikan diri kepada Allah

"Dan mengasihi orang-orang yang sentiasa menyucikan diri"-Al-Baqarah 222


4.Al-Muttaqun - golongan orang-orang yang bertaqwa

"Maka sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa"-Ali-Imran :76


5.Al-Sobirun - golongan orang-orang yang sabar

"Dan Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar"-Ali-Imran :146


6.Al-Mutawakkilun - golongan yang hanya berserah diri kepada Allah

"Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepada-Nya"-


7.Al-Muqsitun - golongan yang berlaku adil

"Kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil"-Al-Maidah:42


8.Al-Muqatilun fi Sabilillah - golongan yang berjihad kepada jalan Allah

"Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agama-Nya,dalam barisan yang beratur rapi,seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh"-As-Saff:4

Berusahalah agar kita tergolong dalam salah satu golongan ini.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...