Wednesday, December 12, 2012

MENJALIN CINTA ABADI DALAM RUMAH TANGGASesungguhnya semua insan perlukan kasih sayang untuk bahagia. Anak perlukan kasih ibu, ibu dan bapa juga perlukan kasihsayang anak-anaknya. Suami ingin dikasihi, isteri ingin dibelai dengan kasih mesra. Masyarakat yang penyayang sesama anggotanya akan melahirkan suasana aman dan harmoni. Ia bermula dan lahir dari rumah tangga bahagia yang dinaungi kasih dan cinta. Justeru, kita semua perlu menyayangi dan disayangi untuk menjamin kebahagiaan hidup.

Cinta yang murni hanya lahir dari naluri yang suci dan dipandu dengan syariat Islam. Cinta adalah fitrah semulajadi manusia. Islam juga adalah agama fitrah yang sentiasa menyediakan panduan dan saluran untuk manusia memenuhi tuntutan fitrahnya. Firman Allah s.w.t dalam surah ar-Rum ayat 30 yang bermaksud:
”Maka hadapkanlah wajahmu (mengikhlaskan dirimu) ke arah agama Allah- fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidaklah patut ada sebarang perubahan pada agama Allah itu; itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

Justeru, untuk memastikan jalinan cinta kasih kekal abadi di dalam rumah tangga kita perlu merujuk kepada panduan Islam. Kita perlu saling kenal mengenali, memahami antara sesama pasangan suami isteri berdasarkan syariat Islam.

Firman Allah s.w.t di dalam surah an-Nisa’ ayat 1 yang bermaksud:
”Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu (bermula) daripada diri yang satu (Adam),dan daripadanya Allah menciptakan isterinya (Hawa) dan juga membiakkan daripada kedua-duanya-zuriat keturunan- lelaki dan perempuan yang ramai; dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut nama-Nya, serta peliharalah hubungan (silaturrahmi) kaum kerabat; kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawasi) kamu.”

Ayat ini menjelaskan bahawa wanita adalah sebahagian daripada lelaki dan menjadi pelengkap kepada golongan lelaki. Lalu dengan penyatuan kedua-duanya lahirlah keturunan mereka. Ingatlah bahawa kita saling memerlukan. Lelaki tak mungkin hidup sempurna tanpa wanita, begitu juga sebaliknya. Maka bersikap baiklah terhadap sesama pasangan kita dan perlulah saling menghargai. Allah juga menuntut agar kita

memelihara hubungan silaturrahmi kerana ia adalah salah satu jaminan kebahagiaan hidup kita. Manusia perlu hidup secara berjemaah untuk menyempurnakan keperluan hidup mereka.

Rasulullah s.a.w juga menjelaskan bahawa wanita perlu dididik dengan penuh sabar dan secara berterusan. Pimpin dan bimbinglah isteri untuk menjadi pasangan terbaik kita. Wanita memang tabiat asalnya bersifat lemah lembut. Kekerasan tidak akan membuahkan sebarang perubahan yang baik malah akan memusnahkan segala kebaikan yang sedia ada. Hadis daripada Abu Hurairah r.a bahawa Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud:
”Berpesan-pesanlah kepada kaum wanita, kerana sesungguhnya wanita dicipta dari tulang rusuk dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang bahagian yang paling atasnya. Jika kamu cuba meluruskannya kamu akan mematahkannya namun jika kamu membiarkannya dia akan kekal bengkok. Maka teruslah berpesan-pesan kepada kaum wanita.” (Riwayat al-Bukhari)

Sentiasa bersikap tenang, sabar, bergaul baik dan sering membantu isteri adalah Sunnah Rasulullah s.a.w yang wajar kita contohi. Baginda menegaskan bahawa lelaki yang melayani isterinya dengan baik dan penuh kasihsayang adalah sebaik-baik insan. Hadis daripada Aisyah r.a bahawa Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud:
“Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik (pergaulannya) dengan ahli keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik dari kalangan kamu dengan ahli keluargaku.” (Riwayat at-Tirmizi)

Dengan layanan dan bimbingan baik yang berterusan pasti kasih dan cinta akan berbunga dan mekar di dalam jiwa. Wanita yang tabiatnya lemah lembut perlu dilayan dan dididik secara tenang dan berwibawa untuk memupuk keyakinan dan cintanya kepada suaminya. Kewibawaan dan ketenangan suami akan membuat isteri tenang dan mencintai suaminya kerana kasih dan keyakinannya kepada keampuhan naungan tempat dia berteduh. Inilah rahsia kerukunan dan kebahagiaan rumahtangga. Seperkara lagi yang perlu dipandang serius adalah keupayaan  suami selaku ketua keluarga dalam menyediakan keperluan nafkah anak isteri dengan sempurna. Pengabaian terhadap tanggungjawab ini adalah petanda keruntuhan nilai cinta kasih dalam rumahtangga. Mana mungkin cinta dapat dipertahankan jika hak asas di dalam keluarga diabaikan. Renungilah firman Allah di dalam surah An-Nisa’ ayat 34 yang bermaksud:
“Kaum lelaki itu adalah pemimpin terhadap kaum wanita disebabkan Allah telah melebihkan orang lelaki (dengan beberapa keistimewaan)mengatasi kaum wanita dan juga kerana orang lelaki telah menafkahkan (membelanjakan) sebahagian daripada harta mereka.”

Di samping itu, untuk menjamin cinta dan kasih berpanjangan setiap suami perlu membahagiakan keluarganya dengan menyediakan kesempurnaan kehidupan. Suami yang dicintai oleh isteri dan anak anaknyaadalah suami dan ayah yang berusaha gigih mendidikmembangunkan ekonomi dan menyediakan kehidupan yang selesa untuk keluarganya. Sebaliknya, suami yang gagal menyempurnakan tanggungjawab ini akan gagal meraih kasih dan cinta anak isterinya. Kita harus akur dengan hakikat ini kerana ia sebenarnya telah dinyatakan oleh baginda Rasulullah s.a.w.

Hadis daripada Nafi’ bin Abdul Harith bahawa Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud:
”Di antara tanda kebahagiaan seseorang itu adalah memiliki jiran yang baik, kenderaan yang elok dan tempat tinggal yang luas selesa.” (Riwayat Ahmad)

Pertama : Sesungguhnya jalinan kasih dan cinta dalam rumah tangga dapat dipupuk dengan sikap saling mengenali, memahami dan menghargai di antara pasangan suamib isteri.

Kedua: Sesungguhnya wanita perlukan bimbingan bersulam kasih sayang untuk gagah membangunkan sesebuah rumahtangga yang bahagia bersama suaminya.

Ketiga: Sesungguhnya suami selaku ketua keluarga sewajarnya berusaha gigih menyediakan keperluan dan keselesaan hidup keluarganya agar kasihsayang terpahat kukuh di hati ahli keluarga terhadapnya.

Allah s.w.t berfriman yang bermaksud:
“Dan antara tanda-tanda (yang membuktikan kekuasaan dan rahmat-Nya), bahawa Dia menciptakan untuk kamu isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu hidup bahagia dengannya dan dijadikan-Nya antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan kasihan belas. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang yang berfikir.” (ar-Rum: 21)

Susunan IDRUS HASHIM
ummatanwasatan.net


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...