Tuesday, July 13, 2010

16 Kategori Manusia Yang Tidak Dapat Melihat Wajah ALLAH

 

Salah satu nikmat yang paling besar yang dikecapi oleh penduduk syurga ialah mereka dapat
melihat dan menatap wajah Allah Azza Wajalla. Allah berfirman dalam Surah al Qiamah ayat 22-25

Pada hari akhirat kelak, muka (orang-orang yang beriman kelihatan) berseri-seri; justeru
mereka dapat menatap wajah Tuhannya. Sebaliknya muka (orang-orng kafir) serba muram dan
pucat hodoh justeru mereka yakin akan menghadapi seksaan yang berat dan dahsyat. Namun bagi
orang yang bernasib malang mereka tidak akan dapat masuk syurga dan menatap wajah Allah.
Golongan yang tidak akan dapat menatap wajah Allah yang mulia ialah :

1. Orang yang menjual janji setianya dengan Allah dengan harga yang tidak seberapa daripada
habuan duniawi yang fana ini.(Orang bersumpah palsu) Allah berfirman :

Sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak
janji Allah dan mencabuli sumpah mereka, mereka tidak akan mendapat bahagian yang baik
pada hari akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan memandang
kepada mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan membersihkan mereka (dari dosa), dan mereka
pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

2. Pemerintah yang menjauhkan diri dari suka duka rakyat, tidak peduli kepada penderitaan
mereka dan tidak kesihan terhadap kemiskinan dan keperitan hidup yang dihadapi oleh mereka.

Abu Mariam al Azadi R.A. meriwayatkan bahawa Rasulullah pernah bersabda :“ Siapa yang
memikul apa-apa jawatan atau tugas menguruskan orag Islam namun dia gagal memenuhi
tanggongjawab dan dia mengelak daripada menyelesaikan keperluan mendesak, kepentingan,
kemiskinan dan kepapaan umat Islam nescaya Allah akan mengelak (menjauhkan diri)
daripadanya pada hari kiamat kelak daripada menyelesaikan keperluannya yang mendesak,
kepentingan, kemiskinan dan kepapaannya pada hari tersebut.”

Hadith Sahih riwayat Abu Daud dan dianggap berstatus sahih oleh al Albani.

3. Orang Tua yang Berzina

Abu Hurairah R.A. meriwayatkan bahawa Rasulullah S.A.W. pernah bersabda:“Tiga orang
yang Allah enggan bercakap-cakap dengan mereka pada hari kiamat kelak. Allah tidak sudi
memandang muka mereka, Allah tidak akan membersihkan mereka daripada dosa (dan noda) .
Untuk mereka disiapkan seksa yang sangat pedih. (Mereka ialah ): Orang tua yang berzina,
pemerintah yang suka berdusta dan fakir miskin yang takabbur.”

Hadith ditakhrijkan oleh Muslim.

4. Pemerintah Atau Kerajaan Yang Suka Berbohong (Dusta)

5. Orang miskin yang takabbur

6. Orang yang tak sudi menolong walau dengan mengajukan seteguk air.

Dalam Hadith riwayat Abu Hurairah ada disebutkan prasa berikut: .. orang yang enggan
memberi lebihan air minum (yang dia miliki kepada orang yang keputusan air minum).
Sehingga Allah bersabda : Pada hari ini Aku akan menghalangmu daripada mendapat lebihan
kurniaKu, persis sepertimana kamu menghalang orang lain daripada mendapat kurniaan yang
bukan tangan kamu yang menciptanya.

7. Pembai’ah dan pengundi pemimpin kerana kebendaan

Dalam hadith riwayat Abu Hurairah bahawa Rasulullah pernah bersabda”Tiga orang Allah
tidak akan bercakap cakap dengannya pada hari kiamat kelak. Malah Allah tidak akan
menoleh (memandang) kepadanya, Allah tidak akan menyucikan dirinya (daripada dosa) .
Sebaliknya disediakan untuknya seksa yang sangat pedih. Pertama; orang yang mempunyai
bekalan air yang banyak di suatu kawasan lapang atau sahara tapi ia enggan untuk
memberi minum ”Ibnu al Sabil” para musafir (yang kehabisan bekalan minuman ). Kedua;
orang yang menawar untuk membeli barangan selepas asar dengan bersumpah atas nama Allah;
bahawa dia akan membeli atau mengambil barang itu dengan harga tertentu.Janjinya itu
dipercayai benar oleh penjual. Pada hal dia sebenarnya langsung tidak berniat untuk
membelinya . Ketiga; orang membai’ah pemimpin (mengundi dan memilih atau melantik
pemimpin) semata-mata kerana perhitungan keduniaan (kebendaan). Kalau orang yang
dipilihnya itu memberikan janji habuannya maka barulah dia akan menunaikan kewajibannya.
Kalau tidak ia akan bersikap enggan (atau ingkar).” (Hadith Muttafaqun ’alaihi)

8. Penderhaka Ibu Bapa

Rasulullah bersabda:

Abdullah Bin Omar R.A. meriawayatkan bahawa Rasulullah pernah bersabda:“Tiga orang
Allah tidak akan sudi memandang wajah mereka pada hari kiamat kelak: Penderhaka kepada
dua ibu bapanya, wanita yang berlagak lelaki yang meniru kaum jantan dan golongan orang
Daiyuth. Hadith sahih ditakhrijkan oleh Ahmad dan Nasaii

9. Wanita yang berlagak seperti lelaki (Tomboy)

10. Orang Lelaki yang Days
Suami atau bapa yang tidak lagi mempunyai rasa cemburu dan maruah diri sehingga membiarkan
isteri berjahat dengan orang lain tanpa rasa cemburu dan marahApabila perasaan cemburu
yang positif ini sudah tidak ada lagi dalam diri seseorang ; maka tidak ada usaha untuk
menentang kemungkaran terhadap maruah keluarga atau diri sendiri. Dengan itu kejahatan
akan bermerajalela.

11.Pengamal Budaya Kaum Luth

Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah S.A.W. bersabda : Allah tidak akan sudi memandang
wajah orang yang menyetubuhi lelaki atau mendatangi isterinya di duburnya. Hadith sahih
ditakhrijkan oleh al Turmuzi

12. Pengamal Seks Abnormal

Golongan ini termasuk kalangan yang bernafsu terhadap binatang dan tergamak melakukan hubungan
jenis dengan binatang .

13.. ”Al-Mannan” atau pemberi yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya; baik lelaki mahupun
perempuan.

Abu Zar meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda: “ Tiga orang Allah tidak akan bercakap-cakap
dengan mereka. Allah tidak akan membersihkan mereka daripada dosa (dan noda) malah
disiapkan untuk mereka seksa yang sangat pedih. Baginda mengulang prasa itu tiga kali.
Lalu (kata Abu Zar) aku pun menambah, malang , kecewa dan rugilah mereka ; siapakah mereka
itu wahai Rasulullah?. Beginda menjawab al Mannan atau orang yang suka mengungkit-ungkit
pemberiannya, orang yang melariskan barang jualannya dengan sumpah (palsu) dan orang suka
melabuhkan pakaiannya ( kerana-menunjuk-nunjukan kekayaan ).Hadith di takhrijkan oleh Muslim

14. Orang suka menunjuk-nunjuk kekayaan dengan pakaian labuh menyapu tanah dan berjalan di
muka bumi dengan angkuh atau

“Orang melabuh-labuhkan pakaian (menunjuk-nunjuk kekayaan dengan sikap boros) yang berjalan
dengan cara bermegah-megah dengan diri sendiri.”
15. Penjual yang melariskan barang jualannya dengan cara berdusta dan membohong

Abu Zar meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda :Tiga orang Allah tidak akan bertutur kata
dengan mereka. Allah tidak akan membersihkan mereka dan untuk mereka disediakan azab yang
sangat dahsyat… penjual yang melariskan barang jualannya dengan sumpah palsu.

16.Isteri yang tidak berterima kasih terhadap suami

Abdullah Bin Omar R.A. meriwayatkan bahawa Rasulullah S.A.W. pernah bersabda: “Bahwa Allah
tidak akan memandang muka isteri yang tidak berterima kasih (kufur nikmat) kepada suaminya.
Pada hal dia sendiri tidak boleh tidak memerlukan kepada suaminya itu.”

p/s..Semoga kita sentiasa di bawah lindungan NYA.

[tweetmeme only_single="false"]
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...