Wednesday, July 28, 2010

Cara cara memberi dan menjawab salam

 

Lafaz memberi salam:
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
·Disebut dengan dhomir jama’ (kata nama majmuk) iaitu ‘alaikum’ walaupun kepada seorang individu kerana ada bersamanya malaikat atau jin

·Lafaz ‘kum’ dalam ‘alaikum’ tidak boleh dipanjangkan. Sekiranya dipanjangkan maka tidak sah salam tersebut dan orang yang mendengarnya tidak wajib menjawab salam
Lafaz menjawab salam:
Waalaikummussalam warahmatullahi wabarakatuh

B.LAFAZ SALAM DAN GANJARANNYA
Memberi salam:[1]
·Assalamualaikum – 10 pahala

·Assalamualaikum warahmatullah – 20 pahala

·Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh – 30 pahala

·Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wamaghfiratuh – 40 pahala [2]
Menjawab salam:
·Cara terbaik dalam menjawab salam ialah dengan melebihkan lafaz salam daripada lafaz orang yang memberi salam [3][4]

·Contohnya, apabila seseorang mengucapkan ‘Assalamualaikum’ adalah lebih baik baginya untuk menjawab dengan lafaz ‘Waalaikummussalam warahmatullahi wabarakatuh’

C.BEBERAPA LAFAZ SALAM YANG SAH DAN TIDAK SAH
Memberi salam:
·Assalamualaikum – dibolehkan

·Assalamualaika – dibolehkan

·Salamun alaik – dibolehkan
Menjawab salam:
·Waalaikummussalam – dibolehkan

·Waalaikassalam – dibolehkan

·Alaikummussalam – dibolehkan

·Alaikum – tidak sah

·Waalaikum – sesetengah pendapat ulama’ membolehkan manakala ulama’ yang lain mengatakan tidak sah

·Assalamualaikum (menjawab salam dengan lafaz yang sama dengan orang yang memberi salam) – dibolehkan.

Dari Kitab Riyadhus Shalihin.

[tweetmeme only_single="false"]
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...