Monday, June 28, 2010

Makmum Mendahului Imam Dengan Sengaja

 

Larangan-Larangan Yang Diabaikan
[Makmum Mendahului Imam Dengan Sengaja]

Kebiasaan manusia adalah suka tergesa-gesa. Allah berfirman:
"Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa." (al-Isra': 11)
Dan Rasulullahi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:
"Tenang dan waspada adalah (nikmat) dari Allah, dan tergesa-gesa adalah dari syaitan." [Al-Baihaqi (as-Sunnan al-Kubra 10/104). Lihat as-Silsilah (1795)]
Dalam solat berjamaah, sering seseorang memperhatikan orang yang solat di sampingnya dan sekelilingnya, bahkan kadang-kadang pada dirinya sendiri dilihat perbuatan mendahului imam dalam ruku', sujud dan takbir-takbir intiqal pada umumnya, bahkan ketika mengucapkan salam.
Perbuatan ini hakikatnya tidak mendapat perhatian dikalangan orang ramai, padahal ada ancaman keras dari Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam sabdanya:
"Apakah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam tidak merasa takut, bahawa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai?" [Muslim (1/320 - 321)]
Apabila orang yang menuju tempat solat, dituntut untuk tenang dan tunduk maka bagaimana pula halnya dengan solat itu sendiri? Kadang-kadang sesetengah orang mencampuradukkan antara perbuatan mendahului imam dengan terlambat dan (mengikuti) imam. Maka ketahuilah, bahawa para fuqaha - rahimahumullah - telah menjelaskan hujah yang baik dalam masalah ini, iaitu: bahawa makmum sewajarnya bergerak ketika imam selesai bertakbir, bila imam selesai dari huruf ( ر ) dari lafaz ( الله اكبر ), makmum mula bergerak tidak boleh mendahului atau terlambat, dengan demikian masalahnya menjadi jelas dan teratur.
Para sahabat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam sangat prihatin dan berhati-hati agar tidak mendahului baginda, salah seorang dari mereka iaitu al-Bara' bin Azib menceritakan:
"Sesungguhnya mereka solat di belakang Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam maka bila baginda selesai mengangkat kepalanya dari ruku', aku tidak melihat seorang pun yang membungkukkan punggungnya hingga Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam meletakkan keningnya di tanah, kemudian sahabat di belakangnya menunduk sujud." [Muslim (474) cet. Abdul Baqi]
Ketika Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam lanjut usia dan gerakannya mulai lambat, baginda mengingatkan orang-orang yang solat di belakangnya dengan bersabda:
"Hai manusia (sahabat), sesungguhnya aku sudah lanjut usia (lamban), maka janganlah kamu sekalian mendahuluiku dalam ruku' dan sujud." [Al-Baihaqi (2/93). Dihasankan oleh al-Albani dalam Irwa' al-Galil (2/290)]
Dan sebaliknya imam, mestinya mengamalkan sunnah dalam takbir, sebagaimana yang tertera dalam hadits Abu Hurairah r.a:
"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam apabila hendak menunaikan solat, bertakbir ketika berdiri, kemudian ketika ruku', ketika turun (untuk sujud), ketika mengangkat kepalanya, ketika sujud, ketika mengangkat kepalanya dari sujud, dan baginda melakukan demikian dalam seluruhnya solatnya hingga selesai dan bertakbir ketika berdiri dari tasyahhud awal." [Bukhari (756) Cet. Al-Baga]
Maka bila imam menyamakan takbir dengan gerakannya, dan makmum bersungguh-sungguh berpegang dengan cara-cara tersebut, nescaya urusan jamaah dalam solat mereka menjadi baik.

[tweetmeme only_single="false"]
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...