Monday, June 28, 2010

Menyambung Atau Memakai Rambut Palsu (Bagi Lelaki Dan Wanita)

Larangan-Larangan Yang Diabaikan
[Menyambung Atau Memakai Rambut Palsu (Bagi Lelaki Dan Wanita)]


Diriwayatkan dari Asma' binti Abu Bakar r.a, ia berkata: "Seorang wanita datang kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam dan bertanya: "Ya Rasulullah, saya mempunyai anak perempuan yang menjadi pengantin baru dan ditimpa penyakit campak, sehingga rambutnya berguguran, bolehkah saya menyambungnya?" Rasulullah menjawab:
"Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang meminta disambungkan." [Muslim (3/1676)]
Dari Jabir bin Abdillah r.a, beliau berkata:
"Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam melarang perempuan menyambungkan sesuatu di kepalanya." [Ibid]
Di antara contohnya adalah apa yang dikenali di zaman sekarang dengan salon. Dan wanita-wanita yang menyambung rambut zaman sekarang di antaranya wanita-wanita penata rambut di salon-salon serta apa yang dihiasi dengannya tempat-tempat mereka dari kemungkaran. Termasuk juga perbuatan terlarang ini, memakai rambut palsu yang disewakan, sebagaimana yang dilakukan oleh para aktor, aktris mahupun orang ternama.

[tweetmeme only_single="false"]
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...