Tuesday, May 31, 2011

Di Pintu Rumah Rasullullah

 

Pada suatu hari Abu Bakar Assidiq .a dan Ali bin Abi Thalib .a pergi berkunjung ke rumah Rasulullah SAW.Setiba keduanya di depan pintu rumah nabi,satu sama lain saling mendorong rakannya untuk masuk terlebih dahulu.

Abu Bakar:Majulah kau,ya Ali!

Ali:Bagaimana aku akan mendahuluimu ,ya Abu Bakar sedang Rasulullah sendiri pernah bersabda tentang engkau:"Belum pernah matahari terbit atau terbenam atas seseorang sesudah para nabi,lebih utama dari Abu Bakar."

Abu Bakar:Mana mungkin aku akan mendahuluimu,ya Ali,sedang Rasulullah juga pernah bersabda:"Aku telah menikahkan wanita terbaik untuk lelaki terbaik,aku nikahkan puteriku Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib."

Ali:Mana mungkin aku mendahuluimu,ya Abu Bakar,sedang Nabi SAW pernah bersabda:"Kalau iman umat ini ditimbang dengan iman Abu Bakar,tentu akan lebih berat iman Abu Bakar."

Abu Bakar:Mana mungkin aku mendahulukanmu,ya Ali,sedang Nabi SAW ernah bersabda tentang engkau:"Dikumpul Ali bin Abi Thalib di Mahsyar di hari kiamat kelak berkenderaan dengan Fatimah,Al-Hasan dan Al-Husin,lalu orang-orang bertanya,"Nabi siapa gerangan itu?"Lalu ada yang menjawab,"Ia bukan Nabi,tetapi Ali bin Abi Thalib dan keluarganya.

Ali:Mana mungkin aku akan mendahuluimu,ya Abu Bakar,sedang Rasulullah SAW pernah bersabda tentang engkau:"Kalau aku harus mempunyai kekasih selain Robbku,tentu aku akan memilih Abu Bakar sebagai kekasihku."

Abu Bakar:Mana mungkin aku akan mendahuluimu,ya Ali,sedang Rasulullah SAW pernah bersabda:"Pada hari kiamat aku bersama Ali,lalu Allah berfirman kepadaku:"Wahai kekasihku,aku telah pilihkan untukmu,Ibrahim Al Khalil sebagai ayah terbaikmu,dan aku telah pilihkan untukmu Ali sebagai saudara dan sahabat terbaikmu."

Ali:Mana mungkin aku akan mendahuluinya,ya Abu Bakar,sedang Allah taala telah berfirman tentang engkau:"Dan orang yang datang membawa kebenaran dan orang yang membenarkannya,mereka itu adalah orang-orang yang bertaqwa."(Azzamar 33)

Abu Bakar:Mana mungkin aku akan mendahulukan engkau,ya Ali,sedang Allah SWT telah mengisyaratkan engkau di dalam firman-Nya:"Dan di antara manusia yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredhaan Allah:dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya."(Al Baqarah 207)

Pada waktu keduanya sedang asyik memperbincangkan keutamaan rakannya,malaikat Jibril Alaihissalam datang berkunjung kepada Rasulullah SAW seraya berkata,"Ya Rasulullah,Di luar sana ada Abu Bakar dan Ali hendak menemuimu.Pergilah menjemput keduanya..."

Maka Rasulullah SAW pergi bangkit dari duduknya,menyambut mesra dan mempersilakan masuk kedua sahabatnya yang mulia itu.Beliau SAW menempatkan Abu Bakar di sebelah kanannya dan Ali di sebelah kirinya,seraya berkata kepada mereka."Demikianlah kami kelak dibagkitkan di hari kiamat."

[tweetmeme only_single="false"]
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...