Tuesday, May 31, 2011

TANGGUNGJAWAB SEBELUM BERUMAHTANGGA

 

image

Untuk menolong kita didalam usaha-usaha membina rumah tangga yang Islami,Islam telah memberikan petunjuk kepada kita. Diantaranya adalah:

SATU: Pernikahan kita haruslah karena Allah.

Yaitu bertujuan untuk:
-membina sebuah rumah tangga yang Islami-melahirkan keturunan yang soleh-membina keluarga yang sanggup memikul amanah dan dapat melaksanakan kewujudan hidayah Allah sehingga hidayah tersebut akan terus berlanjutan.

DUA: Pernikahan ditujukan untuk menjaga pandangan & kehormatan kitasehingga kita betul-betul bertakwa kepada Allah. Rasulullah SAW telahbersabda:

"Allah berhak menolong tiga golongan: orang yang berjihad di jalan Allah,hamba mukatab yang ingin membayar harga tebusannya, dan orang yang menikah dengan tujuan untuk dapat memelihara kehormatan dirinya." (hari Tirmidhi, Ibn Hibban, dan Al-Hakim).

Sabda Rasulullah SAW yang lain:

"Barang siapa yang menikah bererti dia telah menyempurnakan sebahagian agamanya, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah yang merupakan sebahagian lainnya lagi." (hari al-Baihaqi)

TIGA: Kita haruslah bijak dalam memilih pasangan hidup yang akan menjadi teman hidup kita yang diharapkan dapat seiring dan sejalan. Ini memerlukan usaha yang sungguh-sungguh. Rasulullah SAW telah bersabda:

"Pilihlah (yang terbaik) untuk keturunanmu karena (kegagalan dari) satu
generasi akan menuju kepada krisis." (hari Ibnu Majah dan Abu Mansur)

EMPAT: Kita hendaklah memilih pasangan hidup yang memiliki akhlak yang baik & berpegang teguh kepada agama, jadi kekayaan dan wajah bukanlah ukuran utama.

Sabda Rasulullah SAW:

"Janganlah kamu menikahi wanita kerana kecantikannya; boleh jadi
kecantikannya itu akan membuat mereka hina. Janganlah kamu menikahi wanita kerana hartanya; boleh jadi hartanya itu akan membuat mereka zalim. Tapi nikahilah mereka kerana agamanya. Wanita hamba sahaya yang tuli namun beragama adalah lebih baik." (hari Ibnu Majah)

LIMA: Kita harus menjauhkan diri dari melanggar perintah Allah & menjauhi kemurkaan Allah serta azabnya. Seperti yang disabdakan oleh
Rasulullah s.a.w:

"Siapa yang menikahi wanita kerana ketinggian kedudukannya, pernikahan itu tidak akan membawa sesuatu kepadanya kecuali kehinaan. Barangsiapa menikahi wanita kerana hartanya maka itu tidak akan menambah sesuatu kepdanya kecuali kemiskinan. Barangsiapa yang menikahi wanita kerana keturunannya, perkawinan itu tidak akan menambah sesuatu kepadanya kecuali hina dina. Dan barang siapa yang menikahi wanita dengan tujuan agar dapat menahan pandangannya, memelihara kehormatannya atau menghubungkan silaturahim, Allah akan memberikan berkah kepadanya bersama wanita itu dan memberikan berkah kepada wanita itu bersamanya." (hari Abu Nuaim)
wallahualam...

[tweetmeme only_single="false"]
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...