Monday, May 16, 2011

7 Golongan yang Allah SWT amat Cintai

 

الذين يحبهم الله سبحانه :     هناك صفات معينة للاشخاص الذي يحبهم الله سبحانه وتعالى ويجلهم ، وقد عددها القرآن الكريم ، نذكرها اتماما للفائدة ومعرفة لتلك الصفات من اجل ان نتحلى بها ونتقمصها في شخصياتنا. فما عسى ان تكون هذه الصفات ؟ قال تعالى :

( ان الله يحب المحسنين ) ).

1- Allah SWT mencintai mereka yang melakukan kebajikan.

Surah Al-Baqarah , ayat : 195.

” Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik“.

(ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ).

2-Allah SWT mencintai mereka yang bertaubat dan menyucikan diri.

Surah Al-Baqarah, ayat : 222.

” Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh itu adalah suatu kotoran”. oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri “.

فان الله يحب المتقين ) ).

3- Allah SWT mencintai mereka yang Muttaqin.

Surah Ali Imran, ayat : 76.

” (bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa“.

( والله يحب الصابرين )

4-Allah SWT mencintai mereka yang bersabar.

Surah Ali Imran, ayat : 146.

” Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut (nya) yang bertakwa. mereka tidak menjadi lemah Karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar “.

ان الله يحب المتوكلين ) ).

5-Allah SWT mencintai mereka yang bertawakkal kepada Allah SWT.

Surah Ali Imran , ayat : 159.

” Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya “.

ان الله يحب المقسطين ) )

. 6- Allah SWT mencintai mereka yang melakukan keadilan.

Surah Al-Maaidah, ayat : 42.

” Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil “.

ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ) ).

7-Allah SWT mencintai mereka yang berperang di jalan Allah secara berpasukan dan mantap.

Surah As-Shaf, ayat : 4.

” Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh ” .

[tweetmeme only_single="false"]
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...