Monday, May 9, 2011

Batas Pergaulan Lelaki dan Perempuan

 

image

Remaja lelaki dan perempuan masa kini menghadapi masalah sosial seperti pergaulan bebas, anak luar nikah, zina, bohsia dan sebagainya.

Islam menggalakkan umatnya saling kenal mengenali antara satu sama lain tanpa mengira jantina, bangsa, agama dan sebagainya.

Semakin banyak orang itu bergaul semakin erat hubungan dan persaudaraan.

Firman Allah: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Kami mencipta kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenali. Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." (Al-Hujurat: 13)

Perasaan ingin berpasangan semakin memuncak ketika berada di alam remaja. Sekiranya perasaan ini tidak dikawal atau dibendung sudah tentu ia akan membawa kepada masalah sosial.

Para remaja diingatkan supaya berkawan atau bercinta dengan cara yang telah digariskan oleh Islam iaitu:

1) Elakkan pergaulan tanpa batas.
2) Bercakap kosong.
3) Bergurau senda tanpa melebihi batas.
4) Jangan berpegangan tangan.
5) Jangan tepuk-menepuk dan lain-lain.
6) Jangan berdua-duaan di tempat sunyi.
7) Elakkan berpandang-pandangan terlalu kerap kerana mata adalah kunci hati dan pandangan adalah jalan yang membawa fitnah dan sampai kepada perbuatan zina.
8) Langsungkan perkahwinan apabila cukup persiapan.
9) Pandangan yang terpelihara ialah apabila memandang kepada jenis lain tidak mengamati kecantikannya dan tidak lama menoleh kepadanya serta tidak melekat pandangan yang dilihatnya itu.

[tweetmeme only_single="false"]
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...