Tuesday, May 3, 2011

Hadiah Allah SWT Bagi Golongan Bertaqwa

 

image

Kehidupan orang-orang yang bertaqwa sangat indah dan penuh keberuntungan. Di dunia lagi Allah telah menjanjikan pelbagai 'hadiah', sebagaimana digambarkannya di dalam al-Quran:

1) Sentiasa mendapat petunjuk:

"Mereka itulah (orang-orang bertaqwa) yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung.." (al-Baqarah: 5)

2) Diberi penyelesaian dari masalah:

"Dan sesiapa yang bertaqwa kepada Allah nescaya akan diberikannya jalan keluar.." (at-Thalaq: 2)

3) Dipermudah segala urusan:

"Dan sesiapa yang bertaqwa kepada Allah nescaya Allah akan memudahkan baginya akan segala urusan.." (at-Thalaq: 4)

4) Mendapat rezeki dari sumber tidak terduga:

"..dan memberinya (orang bertaqwa) rezeki dari sumber yang tidak terduga.." (at-Thalaq: 3)

5) Dikasihi Allah (dengan itu turut dikasihi malaikat dan manusia):

"Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang bertaqwa.." (Ali Imran: 76)

6) Mendapat keberkatan dari langit dan bumi:

"Jika seluruh penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertaqwa, nescaya kami akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit dan bumi" (al-A'raf: 96)

7) Mendapat keselamatan, pertolongan dan perlidungan dari Allah:

"Dan kami selamatkan orang-orang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertaqwa.." (al-Fussilat: 18)

"..dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah Allah berserta (menolong dan melindungi) orang-orang yang bertaqwa).." (al-Baqarah: 194)

8) Mendapat kemenangan:

"Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa mendapat kemenangan.." (an-Naba: 31)

9) Terpelihara dari tipu daya musuh:

"Jika kamu bersabar dan bertaqwa, nescaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu.." (Ali Imran: 120)

10) Diberikan furqan (petunjuk bagi membezakan yang benar dan salah):

"Jika kamu bertaqwa kepada Allah nescaya Dia akan memberikan kepadamu Furqan.." (al-Anfal: 29)

[tweetmeme only_single="false"]
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...