Friday, April 29, 2011

Jin, angin tunduk kepada kekuasaan Nabi Sulaiman

 

 

NABI Sulaiman adalah anak Nabi Daud daripada keturunan Nabi Ibrahim. Sulaiman adalah orang yang dipilih sebagai nabi oleh Allah. Ini dijelaskan dalam firman-Nya bermaksud: “Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud.” (Surah an-Nisaa’, ayat 163)

Abdullah Ibnu Masood dan Abdullah Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa dua orang mendatangi Nabi Daud mengenai suatu pertikaian.

Orang yang mengadu mengatakan bahawa biri-biri daripada orang seorang lagi telah merosakkan seluruh tanamannya. Nabi Daud menjawab bahawa harga daripada tanamannya adalah sama dengan harga sekawan biri-biri itu sebagai ganti rugi untuk tanamannya.

Ketika itu, Sulaiman baru berumur 11 tahun dan kebetulan sedang duduk di sisi ayahnya.

Sulaiman berkata: “Keputusan ini walaupun sangat adil, namun dengan rendah hati, saya menyarankan agar kumpulan biri-biri itu diberikan kepada pihak pengadu untuk sementara saja untuk diambil susunya dan bulunya. Sementara itu, pemilik ternak harus bekerja di kebun pengadu untuk menanam tanaman baru. Ketika tanaman baru itu sudah pulih kembali, biri-biri itu harus dikembalikan kepada pemilik sebelumnya.”

Nabi Daud begitu terharu di atas keputusan cerdas anaknya.

Diriwayatkan Nabi Daud meninggal dunia ketika Nabi Sulaiman berumur 13 tahun. Allah mewariskan kerajaan serta kenabian ayahnya kepada Sulaiman. Nabi Sulaiman berkuasa selama 40 tahun dan mula melakukan pembangunan Bait-ul-Quds pada tahun keempat pemerintahannya.

Antara kelebihan dan mukjizat kurniaan Allah kepada Nabi Sulaiman:-

* Seperti ayahnya, Nabi Sulaiman boleh memahami bahasa burung dan haiwan lain. Firman Allah bermaksud: “Dan sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman dan kedua-duanya mengucapkan: “Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami daripada kebanyakan hamba-hamba-Nya yang beriman.”

“Dan Sulaiman mewarisi Daud dan dia berkata: “Hai Manusia, kami telah diberi pengertian mengenai suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata.” (Surah an-Naml, ayat 15-16)

Angin sepenuhnya berada dalam kendalian Nabi Sulaiman. Ini dijelaskan dalam ayat 81, surah al-Anbia, maksudnya: “Dan (telah Kami tundukkan) untuk Sulaiman, angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintah ke negeri yang Kami telah memberkatinya. Dan adalah Kami Maha mengetahui segala sesuatu.”

Firman-Nya lagi bermaksud: “Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang dikehendakinya.” (Surah Shad, ayat 36)

“Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan (pula)...” (Surah sabar, ayat 12)

Di sini al-Quran menyebutkan tiga perkara :-

Pertama, bahawa angin berada dalam kendalian Nabi Sulaiman. Kedua, bahkan angin taufan yang paling besar pun bagi Sulaiman terasa nyaman dan lembut. Ketiga, walaupun terasa lembut dan menyenangkan, angin ini berhembus sangat cepat hingga boleh membawanya menuju tempat sejauh satu bulan perjalanan hanya dalam satu pagi, sama halnya dia dapat menempuh perjalanan sejauh satu bulan pada satu pagi saja.

* Nabi Sulaiman dengan mudah dapat membuat bangunan dan istana yang menakjubkan. Allah mempermudah pekerjaannya dengan memberinya pancuran tembaga cair.

Ini dijelaskan dalam firman-Nya bermaksud: “... dan Kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebahagian daripada jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang antara mereka daripada perintah Kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.” (Surah sabar, ayat 12)

Ibnu Katsir meriwayatkan bahawa pancuran ini berada di Yaman.

* Mukjizat lain Nabi Sulaiman ialah Allah menjadikan seluruh haiwan, burung dan jin berada dalam kendaliannya. Malah, baginda memohon kepada Allah supaya memberinya kurniaan yang tidak akan pernah dimiliki oleh siapapun selepasnya.

Firman-Nya bermaksud: “Ia berkata: “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juga pun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi.” (Surah Shad, ayat 35).

Allah mengabulkan permohonannya. Bangsa jin diperintahkan untuk mengerjakan pelbagai tugas untuk Nabi Sulaiman. Ini dijelaskan dalam firman-Nya bermaksud :

“... dan Kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebahagian daripada jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang antara mereka daripada perintah Kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.” (Surah sabar, ayat 12)

“Dan sebahagian daripada jin ada yang bekerja di hadapannya (dalam kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang antara mereka daripada perintah Kami, Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang berterima kasih.” (Surah sabar, ayat 13)

Satu tugas penting yang diberikan kepada jin itu adalah membangun Masjid Al Aqsa dengan cara yang sangat menakjubkan dan mewah. Harus dicatat di sini bahawa Nabi Sulaiman hanya membangun kembali masjid ini, sama seperti Nabi Ibrahim membangun semula Masjid Al Haram di Makkah.

Hadis berikut sangat penting ertinya.

Pada suatu hari, Abu Dhur Al Gaffari bertanya kepada Nabi Muhammad saw: “Masjid apakah yang pertama kali dibangun di dunia ini? Jawab Nabi Muhammad: “Masjid Al Haram.”

Abu Dhur bertanya lagi: “Masjid apakah yang kedua didirikan di dunia ini?” Jawab Baginda: “Masjid Al Aqsa.”

Akhirnya Abu Dhur bertanya: “Berapa lamakah jarak antara kedua-dua kejadian itu?”

Jawab Nabi Muhammad: “Empat puluh tahun.” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).

* Percakapan menarik antara semut disebutkan dalam ayat 16-19, surah an-Naml. Firman Allah bermaksud: “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: “Hai Manusia, kami telah diberi pengertian mengenai suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata.

“Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tenteranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan).

“Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tenteranya, sedangkan mereka tidak menyedari.”

“Maka dia tersenyum dengan tertawa kerana (mendengar) perkataan semut itu. Dan dia berdoa: “Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang sudah Engkau anugerah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapaku dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau redai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh.”

Dengan cara ini, Allah menunjukkan mukjizat yang dikurniakan kepada Nabi Daud dan Sulaiman. Mereka bahkan boleh mengerti bahasa serangga yang teramat kecil seperti semut dari jarak yang jauh. Ini adalah tanda kebesaran Allah dan mukjizat bagi Nabi Sulaiman.

Perkara ini, memperkuat keimanan kita terhadap kekuasaan Allah dan pahala yang dikurniakan-Nya kepada manusia pilihan-Nya. Kejadian ini begitu pentingnya hingga bahagian dari al-Quran ini disebut an-Naml atau semut.

[tweetmeme only_single="false"]
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...