Monday, April 25, 2011

Peka Terhadap Dosa

 

image

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dalam kitabnya, Al-Fawaid mengungkapkan, “kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia sama ada besar atau kecil berpuca dari tiga perkara iaitu meletakkan pergantungan kepada selain Allah, menuruti kekuatan marah dan menuruti kehendak hawa nafsu”.

PERTAMA: Meletakkan pergantungan kepada selain Allah atau dengan kata lain syirik.

Jika manusia meletakkan pergantungan hidupnya kepaa selain Allah, bereri ia tidak yakin kepada Allah S.W.T. Syirik dalam kezaliman yang besar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Luqman, ayat 13: “Wahai anakku janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar”. Dalam surah an-Nisaa’, ayat 48 pula, Allah S.W.T berfirman maksudnya: “Sesungguhnya Allah tidak mengampuni jika Dia dipersekutukan dengan yang lain dan Dia akan mengampuni (dosa) yang selain daripada itu bagi siapa yang dikehendakiNya. Barangsiapa mempersekutukan Allah sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar”.

Didiklah anak dari kecil supaya tidak mensyirikkan Allah.

Syirik menurut Said Hawwa sebagai seburuk-buruk penyakit. Syirik bererti menyamakan sesuatu sama ada binatang, benda atau sesama manusia dengan apa yang dimiliki oleh Allah Yang Mahas Esa. Syirik bererti menyamakan kekuasaan, kebijaksanaan atau kemuliaan Allah dengan sesuatu. Contohnya, mengagungkan seseorang, amat ditakuti dan amat dihormati seakan-akan dia adalah Tuhan yang menentukan rezeki, hidup dan matinya. Ini tergolong dalam syirik ‘khafi’ (yang tersembunyi).

Imam Azzahaby pula mengatakan dalam karangannya ‘Al-Kabair’, syirik berada pada urutan pertama di antara 70 dosa besar. Menurut beliau, syirik adalah dosa paling besar berdasarkan firman Allah S.W.T dalam Surah an-Nisaa’ ayat 48 tadi. Hujah ini diperkukuhkan lagi dengan firmanNya yang bermaksud: “Barangsiapa menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan baginya syurga dan tempat kembalinya adalah neraka”. (Surah al-Maidah : 72).

KEDUA: Menuruti kekuatan marah.

Marah adalah salah satu sifat tercela, Rasulullah s.a.w sering memerintahkan supaya jangan marah. Kemarahan timbul dari bisikan syaitan, manakala syaitan diciptakan dari api. Itulah sebabnya Rasulullah s.a.w menganjurkan agar berwudhuk tatkala marah. Marah laksana bara api dalam hati yang tertutup oleh abu dosa. Kemarahan biasanya timbul kerana disalut kesombongan. Kriteria kuatnya seseorang bukan terletak pada bentuk tubuh yang gagah dan sasa, tetapi orang yang kuat adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Demikianlah mafhum dari sabda Rasulullah s.a.w seperti yang terakam dalam kitab Fath al-Bari, 6114.

Puncak kemarahan akan membawa kepada dosa besar. Contohnya membunuh dengan sengaja akan di ganjarkan dengan jahanam. Dosa besar ini, menurut Azzahaby disusun pada urutan kedua setelah syirik dalam kitabnya ‘Al-Kabair’. Dalam syariat yang berlaku bagi Bani Israel, membunuh dengan sengaja sama dosanya dengan membunuh semua manusia. Ini dirakamkan oleh Allah S.W.T dalam firmanNya:

“Oleh sebab itulah, Kami tetapkan atas Bani Israel, bahawa sesungguhnya siapa membunuh seorang manusia yang tidak membunuh orang lain atau tidak melakukan bencana di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya”. (Surah al-Maidah : 32). Membunuh dengan sengaja juga termasuk di dalam 7 dosa besar yang membinasakan.

KETIGA: Menuruti kehendak hawa nafsu.

Menuruti hawa nafsu merupakan punca kemaksiatan. Apabila hawa nafsu semakin dimanjakan ia akan menyebabkan pemiliknya terjerumus ke dalam dosa besar seperti zina, merampas hak orang lain, korapsi dan seumpamanya yang berkaitan dengan urusan “perut”. Fenomena ini seolah-olah telah menjadi suatu yang amat biasa dalam kehidupan harian masyarakat muslim saat ini. Seolah-olah masyarakat Islam sudah tidak pernah merasa resah lagi dengan kes-kes tang tidak bermoral bahkan mereka tidak mahu tahu. Sehingga situasi ini menyebabkan para pelaku maksiat merasakan mereka mendapat sokongan dari masyarakat sekitarnya.

Lebih dahsyat lagi tidak ada hukuman yang menakutkan atau menyebabkan mereka serik. Islam sebagai agama yang ‘syamil mutakamil’ (lengkap dan menyeluruh) telah menyelesaikan hukuman zina dan dunia kemaksiatan lainnya 14 abad yang silam. Sehingga ia mampu melahirkan sebuah masyarakat bermoral serta mampu menghindari diri dari kekotoran kemaksiatan. Contohnya, hukuman bagi penzina yang bujang dikenakan 100 kali sebatan dan diasingkan selama satu tahun manakala penzina yang telah bernikah dikenakan hukuman rejam dengan batu sampai mati.

Ketiga-tiga bentuk punca kemaksiatan ini mempunyai cabang yang tidak pernah disedari oleh kebanyakan manusia sehingga mereka lupa bahawa itu adalah dosa yang mesti ditinggalkan. Lebih menyedihkan lagi apabila kebanyakan di antara mereka telah mati sama sekali kepekaan terhadap dosa. Apabila kepekaan terhadap dosa telah mati, jadilah mereka insan yang tak pernah menyesali dosa yang telah dilakukannya. Hati-hati seperti ini telah diselaputi dengan debu-debu dosa besar sehingga berubah menjadi hati yang tidak memiliki ‘bashiroh’ serta kepekaan terhadap dosa.

Dosa-dosa ini jika ada pada seseorang, maka ia selayaknya digelar sebagai hamba syaitan. Manakala jika ia jauh dari dosa maka ia dikatakan ‘ibadurrahman’ (hamba Allah). Inilah yang ditetapkan oleh Allah S.W.T sebagaimana dirakamkan dalam surah al-Furqan, ayat 65: “Mereka orang-orang yang tidak menyeru tuhan selain Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan kebenaran dan mereka tidak berzina”.

Akrab dengan kemungkaran

Salah satu sebab utama luputnya kepekaan terhadap dosa adalah kejahilan masyarakat tentang kemungkaran dan akrabnya mereka dengan kemungkaran. Keakraban ini akan menyebabkan hati mulai selesa dan menyenangi kemungkaran seterusnya sulit untuk mengingkarinya. Dalam hal ini, Abu Hassan Azziyat pernah mengatakan: "Demi Allah aku tidak peduli dengan banyaknya kemungkaran dan bid'ah tetapi yang aku takutkan jika hati menyenangi kemungkaran, sebab jika sesuatu perkara dilakukan teus menerus, jiwa akan menyenanginya dan jika ia senang maka pengaruh hati tidak bermakna".

Merasa aman dengan hukuman Allah S.W.T

Keakraban masyarakat dengan dosa merupakan satu bahaya. Namun, yang lebih bahaya apabila jiwa merasa aman serta tidak pernah takut dengan hukuman yang akan menimpanya. Ibn al-Qayyim mengatakan: “Ujian dan bahaya yang terbesar adalah jika jiwa merasa aman setelah melakukan dosa, kerana hukuman itu ditangguhkan. Manakala hukuman yang paling besar pula adalah jika jiwa merasa kebal dengan hukuman Allah yang bakal menimpanya”.

Salah satu contohnya ialah apabila seseorang yang sering meninggalkan solat subuh berjemaah, sedangkan ia tidak merasa berdosa sedikitpun, malah menikmati dan menyenanginya, sebenarnya itulah hukuman dari Allah S.W.T. Para sahabat Rasulullah s.a.w pada suatu ketika apabila mengetahui salah seorang di antara mereka meninggalkan solat jamaah, bersegera para sahabat mengunjungi dan menasihatinya. Keadaan ini dikhuatiri jika dibiarkan berlanjutan akan membawa kepada kesesatan. Ibn al-Qayyim mengibaratkan dosa-dosa itu seperti luka parah dan luka itu akan membawa pada kematian.

Bagi para pendakwah, tiba saatnya untuk mengadakan muhasabah di dalam diri kerana dai’e merupakan contoh bagi para mad’u (yang diserunya), hendaknya banyak melakukan muhasabah atas dosa yang pernah dilakukan, sebagaimana yang diingat dan dipesankan oleh Sayyidina Umar al-Khattab .a.: “Muhasabahlah (perhitungkanlah) dirimu sebelum engkau dihisab di hari kiamat kelak. Di mana pada saat itu tidak berguna lagi anak dan harta kecuali yang datang dengan hati yang selamat. Di mana pada hari itu, bumi akan menceritakan beritanya dan mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Marilah kita sama-sama berusaha mengasah kepekaan kita terhadap dosa agar sedikit demi sedikit dosa yang menggunung mampu diruntuhkan, sehingga hati kita sentiasa hidup dan selalu berzikir kepada Allah S.W.T. Akhirnya akan mendatangkan ketenangan yang abadi.

[tweetmeme only_single="false"]
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...