Monday, April 4, 2011

Ayat Fitnah

 

image

 

AYAT al-Quran berhubung fitnah terhadap Aisyah r.a., Ummul Mukminin, Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud:

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah daripada golongan kamu juga.

Janganlah kamu kira bahawa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Setiap seorang daripada mereka mendapat balasan kerana dosa yang dikerjakan.

Dan sesiapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar.

Mengapa pada waktu kamu mendengar berita palsu itu, orang-orang mukmin dan mumkinat menaruh baik sangka terhadap diri mereka sendiri dan (mengapa tidak) berkata: ``Ini adalah suatu tuduhan dusta yang nyata.''

Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu?

Oleh kerana mereka tidak mendatangkan saksi-saki, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang berdusta.

Sekiranya tidak ada kurniaan Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, nescaya kamu ditimpa azab yang besar, kerana perbicaraan kamu tentang berita palsu itu.

Ingatlah pada waktu kamu menerima berita palsu itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan sahaja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata pada waktu mendengar berita palsu itu: ``Sekali-kali tidaklah layak bagi kita memperkatakan ini. Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar.

Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali membuat yang seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman.

Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu. Dan Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.

Dan sekiranya tidaklah kerana kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua, dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, (nescaya kamu akan ditimpa azab yang besar.)

(An-Nur : 11-20)

[tweetmeme only_single="false"]
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...